Home

Deze website biedt informatie over de dwangstoornis (OCD) en over daaraan verwante stoornissen. Samen worden ze de Obsessieve-Compulsieve Spectrumstoornissen (OCSS) genoemd. Het doel is een beter begrip voor en herkenning van deze problematiek en meer bekendheid over de behandelmogelijkheden.

Om de stichting dwangstoornis te steunen kan je doneren.

De blogs van deskundigen, ervaringsverhalen en de mogelijkheid om vragen te stellen, vormen samen de rode draad van de website. Het overzicht OCSS geeft een gedetailleerde uitleg over alle vormen van dwang.
Verder vind je in de tabbladen onder de menubalk informatie over behandelmethoden en -centra, media zoals video’s, boeken, artikelen en weblinks, een ABC met begrippen, research en oproepen.
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrieven. 

Omdat er bij het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) vaak sprake is van OCD en er een geleidelijke overgang is van dwanghandeling naar tic, kan kennis van GTS en ticstoornissen helpen om de dwangstoornis beter te begrijpen. Daarom is op deze website ook meer informatie te vinden over GTS.

Om de verbinding tussen patiënten, betrokkenen, professionals en researchers te bevorderen, is het OCD Netwerk opgericht. De website en het netwerk worden ondersteund door het Comité van Aanbeveling.

Het ideaal is om uit te groeien tot een Wikipedia over dwang, een OCDpedia met bijdragen van iedereen. Reacties, vragen en uitwisseling van ervaringen en informatie zijn daarom van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Stichting Dwangstoornis