Andrea Ruissen

About Andrea Ruissen

Filosofe en arts in opleiding tot psychiater. Andrea schreef een proefschrift over wilsbekwaamheid bij patiënten met een dwangstoornis. Meer informatie op haar website Amedea.