Een neuro-wetenschappelijke kijk op het ontstaan van dwang bij kinderen

Sophie Akkermans MSc, PhD student beschrijft de stand van zaken rondom onderzoek naar het ontstaan van dwang bij kinderen.