Op deze pagina’s kun je behandelaars en centra zoeken die gespecialiseerd zijn in het behandelen van dwang en zich hebben aangemeld voor deze lijst. Kies eerst voor de lijst Nederland of Vlaanderen. Vervolgens kun je aan de rechterkant van de pagina op meerdere criteria tegelijk te zoeken waaronder je regio.

De behandelaars in deze lijst hebben zelf aangegeven:

  • Deskundigheid te hebben in OCSS en ervaring te hebben met het behandelen ervan.
  • Over een BIG-registratie te beschikken en/of samen te werken met een hoofdbehandelaar met een BIG-registratie.

De meeste behandelaars die in dwang gespecialiseerd zijn, werken in de specialistische GGZ maar een enkele keer werkt iemand in de Generalistisch Basis GGZ. Dit staat dan vermeld op de persoonspagina. Het gaat daar om een relatief korte behandeling, meestal voor lichtere vormen van dwang.

De regels voor vergoeding door de zorgverzekeraar zijn zo ingewikkeld geworden dat daarover geen algemene uitspraken kunnen worden gedaan. Het is goed om daar zelf naar te informeren bij de zorgverzekeraar of de behandelaar, zodra je die gevonden hebt. Ook moet rekening gehouden worden met het verplichte eigen risico en een eventueel vrijwillig verhoogd risico voor de totale ziektekosten over een jaar.

De behandelaars in deze lijst hebben zelf aangegeven:

  • Deskundigheid te hebben in OCSS en ervaring te hebben met het behandelen ervan.
  • Bevoegd te zijn als psychiater, klinisch psycholoog of orthopedagoog. De klinisch psychologen zijn geregistreerd bij de Psychologencommissie en lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen of de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. De orthopedagogen zijn lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen of van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.

In Belgiƫ wordt het honorarium van de psychiater voor het grootste gedeelte terugbetaald door de ziekteverzekering. De voorwaarden voor de gedeeltelijke terugbetaling van de honoraria van klinisch psychologen en orthopedagogen (via de aanvullende verzekering van de mutualiteiten) verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. Het is goed om daar zelf naar te informeren bij de mutualiteit waarbij je bent aangesloten of bij de behandelaar, zodra je die gevonden hebt. Hou er rekening mee dat doorgaans slechts een beperkt gedeelte van het honorarium van klinisch psychologen of orthopedagogen wordt terugbetaald en vaak alleen voor behandelingen van kinderen en adolescenten.