Dwang(matige persoonlijkheids)stoornis

Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis en de dwangstoornis: verschillen en overeenkomsten beschreven vanuit eigen ervaring.