Voor het overnemen van blogs van gastauteurs moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de betreffende auteur. Neem hiervoor contact op via info@dwang.eu.

Informatie op de website en blogs van Menno Oosterhoff mogen wel overgenomen worden d.m.v. een korte teaser (voorbeeld) samen met de bronvermelding en de link naar het origineel. We stellen het op prijs als je het ons even laat weten.

We hopen dat de inhoud ook elders bijdraagt aan het vergroten van de (h)erkenning van OCD!