Noam Shalgi is (kinder-)haptotherapeut en geeft trainingen op haptonomische basis. Noam behandelt o.a. mensen met dwangneigingen en heeft er zelf een handje van om dwangmatig dingen te doen zoals meermaals controleren of de deur op slot is en te kijken of alle pasjes terug zijn in de portemonnee.

Voor dat je verder leest, een vraag: wat voel je nu?

Je voelt altijd en overal. Wat je voelt heeft enorme invloed op wat je denkt en doet. Het is jammer dat de meeste mensen zich zo weinig bewust zijn van wat ze voelen. Haptonomie helpt je ontdekken wat je voelt op misschien wel de beste manier: met je eigen lijf. Dit, omdat je met je lijf voelt!

Gevoelens en lijf zijn nauw met elkaar verbonden: een beweging of aanraking roept gevoelens op. Met deze gevoelens verandert er iets in je lijf. Een haptotherapeut biedt je lichamelijke ervaringen die je helpen ontdekken wat je kunt voelen en wat je ermee kunt. Je lijf kan je van alles over jezelf vertellen. In de haptotherapie gaat het niet zozeer om praten over wat je voelt, maar om voelen, in het hier en nu. Haptotherapie is fysiek, actief, speels en bewegelijk.

Iedereen die met zichzelf worstelt, kan baat hebben bij haptotherapie. Dit geldt ook voor mensen met een psychische aandoening. Haptotherapie gaat ervan uit dat gedachten en gedrag die we allemaal hebben, bij zo’n aandoening vaker of sterker voorkomen. Dat én de mate waarop we dit als last ervaren maakt of er sprake is van een aandoening.

Haptotherapie heeft een positieve insteek en gaat uit van mogelijkheden. Spreekt dit je aan?

Bij de dwangstoornis is er een gevoel van onrust. Verder zijn er gedachten en gedrag om deze onrust weg te nemen, maar in de praktijk doen ze dat niet of heel kort. Haptotherapie kan wellicht helpen anders om te gaan met de onrust.

Met en van je lijf kun je leren de opkomende onrust eerder te erkennen en er eerder iets aan te doen. Je leert je lijf en gevoel zó in te zetten dat je tot rust komt en iets anders kunt doen dan wat je gewend bent. Haptotherapie kan ook helpen te ontdekken of er achter je onrust een ander gevoel zit, waar je dan vervolgens misschien anders mee kunt omgaan.

Kan haptotherapie jou een handje helpen?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het belangrijk om na te gaan wat je leerstijl is: leer je meer door te reflecteren of juist door te doen (wat bij haptotherapie het geval is)? De vraag is ook of de werkwijze je aanspreekt en je nieuwsgierig maakt om verder aan jezelf te werken. Er is slechts één manier om dit te ontdekken: haptotherapie zélf ervaren.

Haptotherapie kan, als je dit wilt, goed gecombineerd worden met psychologische of psychiatrische hulp. Misschien dat je van de combinatie optimaal profiteert.

Niet onbelangrijk is om stil te staan bij hoe het nu met je gaat. Haptotherapie is geen wondermiddel. De ontdekkingstocht naar jezelf heeft tijd nodig. Als je leven op dit moment volledig gedomineerd word door je dwangproblemen dan is het eerst belangrijk om op korte termijn rust te bereiken, bijvoorbeeld met gedragstherapie, medicijnen of beide. Pas als je wat meer ruimte hebt, kan haptotherapie zinvol zijn.

Verlichting

Ik ga niet beweren dat haptotherapie een dwangstoornis kan genezen. Wel dat haptotherapie je klachten kan verlichten. Haptotherapie kan helpen anders om te gaan met je onrust. Als je bereid bent om precies te voelen wat je voelt in plaats van proberen het onmiddellijk weg te krijgen door een dwanghandeling, dan ben je al een heel eind.

Tot slot even terugkomen op de vraag aan het begin van deze blog, de vraag wat je nu voelt. Alleen maar jezelf deze vraag wat vaker stellen, kan je al helpen. Wist je bij het lezen van de vraag niet wat je voelde of was je niet blij met je antwoord? Misschien is haptotherapie dan op jouw lijf geschreven.

Photo credit: Wokandapix via Pixabay (license) – adaptation

Reactie Menno Oosterhoff
Stress doet de meeste psychische klachten toenemen en dat kan ook bij dwangproblemen het geval zijn. Ontspanning kan zo indirect bijdragen aan een vermindering van de klachten. Dat geldt wellicht ook voor haptotherapie en andere manieren om te leren omgaan met je innerlijke beleving zoals mindfulness en yoga. Wetenschappelijk is er echter nog weinig bekend over de effectiviteit bij dwang.