Bij de dwangstoornis is sprake van obsessies (dwanggedachten) en compulsies (dwanghandelingen). Obsessies zijn hardnekkige belevingen die onrustig maken. Compulsies zijn handelingen die erop gericht zijn de onrust weg te nemen.

Die handelingen kunnen uiterlijke handelingen betreffen zoals ordenen, wassen, controleren, maar het kan ook gaan om handelingen in het denken, bijvoorbeeld uitkomen op een goed getal, neutraliserende gedachten denken, bidden en tellen.
We noemen dit mentale compulsies.

Gedachten in het kader van dwang kunnen dus een dwanggedachte zijn maar ook een dwanghandeling. Als ze onrust geven dan zijn het dwanggedachten. Als ze erop gericht zijn onrust weg te nemen dan zijn het mentale dwanghandelingen.

Photo credit: Adesala via Pixabay (license) – adaptation