Een wijdverbreid misverstand is dat dwanghandelingen altijd als doel hebben een onderliggende obsessieve angst weg te nemen. Dat kan wel maar dat hoeft niet.
Er kan ook sprake zijn van een onbestemd gevoel van onrust.

“Ik moet dat doen, want anders voelt het niet goed”. Bijvoorbeeld moeten tellen, dingen symmetrisch moeten doen, dingen moeten ordenen, dingen precies op een bepaalde manier of perfect moeten doen. Ook bij smetvrees is er lang niet altijd een duidelijke angst voor besmetting en ook niet eens van walging, maar alleen het gevoel dat het niet goed voelt.

De onrust bij deze vorm van dwang wordt wel Just Right Feelings (JRF) genoemd en ook wel Feelings of Incompleteness (INC).
Waar de angst wel voorop staat, wordt gesproken van Harm Avoidance (HA).
De dwanghandelingen bij JRF en INC worden wel impulsies genoemd. Impulsies en complexe tics zijn niet strikt van elkaar af te grenzen.

Photo credit: Miami Beach Palmen via photopin (license)adaptation