De dwangstoornis wordt vaak een (dwang)neurose genoemd.
Bij een neurose wordt verondersteld dat er sprake is van een onbewust, verdrongen innerlijk conflict. Bijvoorbeeld dat iemand in het verleden dingen meemaakte die hem erg boos maakten, maar dat het toen niet veilig was deze boosheid te voelen, laat staan te uiten.

Veel psychische problematiek waaronder ook dwanghandelingen en dwanggedachten werd vroeger gezien als een gevolg van deze verdrongen belevingen. Het bewust maken ervan en alsnog het innerlijk conflict oplossen, zou dan nodig zijn om de klachten weg te nemen.

Er zijn geen aanwijzingen dat deze theorie bij dwangklachten klopt en ook niet dat het helpt naar een dergelijk innerlijk conflict te zoeken. Daarmee is niet gezegd dat het niet zinvol kan zijn in algemene zin belastende gebeurtenissen uit het verleden te bespreken, maar dat zal zelden de dwangproblematiek weg nemen. Daarvoor is cognitieve gedragstherapie en/of medicatie de gangbare behandeling.

Photo credit: Dreaming a Dream via photopin (license)adaptation