Een patiënte wiens dwangklachten zijn afgenomen dankzij therapie, krijgt last van onrust op momenten dat het juist beter met haar gaat. Het gevoel iets te zijn vergeten. Lees verder.

Met dank aan Trouw en fotograaf Patrick Post voor de toestemming om deze column te plaatsen.

Photo credit: untitled via photopin (license)adaptation

Gepubliceerd in Trouw op 8 november 2013.