Door mijn OCD ben ik afgekeurd en vecht al 15 jaar een weg terug naar de arbeidsmarkt. Reïntegratie, vrijwilligerswerk, omscholing, alles heb ik aangepakt om dit doel te bereiken. Telkens loop ik weer tegen mijn beperkingen aan. Mijn laatste opleiding heb ik vroegtijdig moeten afbreken omdat ik dwangmatig werd en ik uitgeput raakte. Ik was een weg ingeslagen, stond alweer op de kruising maar welke kant nu weer op? Ik moet toch bewijzen dat ik wil! Maar het lukt steeds weer niet, frustrerend maar vooral verdrietig.

Evenwicht

Doordat mijn partner Jan ook een dwangstoornis heeft, zorg ik dat alles thuis op rolletjes loopt. Als ZZP-er kan hij zich richten op zijn werk. Op deze manier houden we elkaar in evenwicht. Ik zorg ook voor mijn 84 jarige moeder, die ook dwangmatig is. Om mijn dwang stabiel te houden moet ik ’s middags slapen, dat hoort bij mijn terugvalpreventie.

Vijf jaar heb ik als vrijwilliger gewerkt in een verpleeghuis voor de dementerende medemens. Dementie is een mensonterende ziekte maar deze doelgroep heeft mijn hart gestolen. Tijdens mijn werk heb ik de opleiding Helpende afgerond maar door de bezuinigingen is daar geen werk meer in te vinden. Mijn doel was voor 8-12 uur per week als Helpende aan de slag te gaan. Ik meldde me aan voor een vervolgopleiding die ik vroegtijdig moest afbreken.

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger werk ik nu voor Dwang.eu. Als ervaringsdeskundige kan ik mijn ervaringen inzetten en meehelpen OCD meer bekendheid te geven en het uit de taboesfeer te halen. Het werk past bij me omdat ik de tijd zelf kan indelen en taken terug kan geven als het me teveel wordt. Ook hier zijn er valkuilen en loop ik tegen mijn dwangmatigheid op. Maar door de herkenning en steun kom ik weer verder in mijn persoonlijk proces.

In mijn woonplaats wordt binnenkort een nieuw verpleeghuis voor dementerende geopend. Toen ik dat las kwam direct weer boven hoe fijn ik het vind met deze doelgroep te werken. Jan moedigde mij aan om me als vrijwilliger aan te melden. We bespraken de combinatie met mijn huidige werk en over de verdeling van huishoudelijke taken. Ik loop nu al tegen mijn maximale belasting aan. In de praktijk heeft Jan weinig ruimte om er meer taken op zich te nemen.

Terugval en herstel

Altijd twijfel of ik niet meer wil/moet dan ik kan. Ik vind zoveel leuk en ben snel enthousiast. Daarbij verlies ik mijn terugvalpreventie regelmatig uit het oog. Het werkt voor mij het beste om een week en dagplanning te maken om niet overbelast te raken, want anders ga ik dwangen. Ik heb dan veel bevestiging nodig, raak snel geprikkeld en geïrriteerd en de drang om te gaan controleren is heel erg aanwezig. Ik ben hersteld van poetsdwang maar vind het wel belangrijk dat het huishouden met regelmaat gedaan wordt. Daarbij wil ik me voor de uitkeringsinstantie telkens weer bewijzen.

Toch heb ik me als vrijwilliger bij het verpleeghuis aangemeld en blijf ook aan het werk bij Dwang.eu. Ondanks de twijfel, ga ik het toch proberen omdat ik dan pas kan ervaren hoe het echt met me gaat. Mijn enige opdracht is goed voor mezelf te zorgen en dat te doen waar ik me goed bij voel. Alleen dan werk ik aan verder herstel.

Photo credit: Traffic on the way via photopin (license)adaptation