Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een Amerikaans handboek voor classificatie en statistiek van psychische aandoeningen.

De belangrijkste verandering in de nieuwste editie DSM-5 t.a.v. OCD is dat het niet langer opgenomen is bij de angststoornissen maar dat er een aparte groep is gekomen voor OCD en verwante stoornissen. 

Daarbij horen dan ook:

 • bodydysmorfe stoornis (BDD), dysmorfofobie, nu morfodysfore stoornis geheten
 • dwangmatige excoriatie/skinpicking vertaald als huidpulkstoornis
 • hoarding vertaald als verzamelstoornis
 • trichotillomanie vertaald als haaruittrekstoornis
 • OCD door een middel (bijvoorbeeld amfetamine of cocaine)
 • OCD door een somatisch aandoening anders dan een delier
  (M. Sydenham, post infectieuze auto-immuunstoornis, PANDAS)
 • anders gespecificeerde OCD zoals nagelbijten, op de lip bijten, obsessieve jaloezie
 • niet gespecificieerde OCD

Bij OCD kan worden toegevoegd als nadere specificatie (specifier):

 • de mate van realiteitsbesef, van goed tot ontbrekend/waanachtig
 • of er tevens tics zijn

De vereiste dat iemand zich op een bepaald moment er bewust van moet zijn geweest dat de obsessies en compulsies overdreven of onterecht zijn, is vervallen en dus vervangen door de specifier over het realiteitsbesef.