Veel opgaan in dagdromen wordt ook wel dwangmatig dagdromen genoemd, maar mogelijk is het meer een soort (mentale) stereotypie. Er hoeft geen obsessie beheerst te worden zoals bij dwanghandelingen het geval is.

Het is de vraag of dit niet meer stereotype gedrag is met een naar binnen gekeerd bewustzijn.