• Wat
    Voor een groter inzicht in de dwangstoornis en voor de ontwikkeling van betere behandelingen is het belangrijk om hersenen te kunnen onderzoek van overledenen.
  • Wie
    Mensen met een dwangstoornis die overwegen om na overlijden hun hersenen ter beschikking te stellen.

Oproep hersenonderzoek NHB-Psy

Je hersenen na je dood ter beschikking stellen voor onderzoek. Niet meteen een aantrekkelijk idee en iets waar we liever niet over nadenken. Toch hebben we de oproep van de Nederlandse Hersenbank geplaatst. Onderzoek aan de hersenen kan helpen om een beter begrip van psychische aandoeningen te krijgen en om betere behandelingen te vinden.

Naast onderzoeken d.m.v. vragenlijsten, gesprekken over de ziektegeschiedenis (anamnese) en observaties, is het ook belangrijk om naar echte hersenen van overledenen te kunnen kijken die een psychische aandoening hadden, zoals een dwangstoornis.
Het is heel begrijpelijk dat sommige mensen dit een akelig idee vinden, maar het kan wel een belangrijke bijdrage leveren. Als je er toch eens over na wil denken dan vind je hieronder alle informatie. En je kunt natuurlijk ook vragen stellen, want het is niet een beslissing die je zomaar neemt.

Hersenonderzoek: kans om zorg te verbeteren

Wetenschappelijk onderzoek naar OCD heeft tot op heden veel kennis opgeleverd, echter nog niet voldoende om voor iedereen effectieve behandelingen te kunnen bieden. Dat komt omdat we nog steeds niet goed begrijpen wat er anders gaat ín de hersenen van mensen met OCD in vergelijking met mensen zonder OCD. Dit begrip is van belang voor de ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingen van OCD. Er is dus méér, maar vooral ook ander onderzoek nodig.

We hebben beeldvormend onderzoek waarmee we veranderingen in activiteit en volumes van hersengebieden kunnen meten. We hebben dieronderzoek, waarmee we weliswaar op celniveau kunnen kijken, maar we kunnen “echte” OCD natuurlijk niet in een muis of een rat nabootsen. Het is daarom essentieel om in de hersenen van mensen met OCD te kijken en op cel- en molecuulniveau onderzoek te gaan doen. Pas dan gaan we begrijpen wat er anders gaat in die hersenen.

Hersendonatie van belang

Het beschikbaar stellen van menselijk hersenweefsel voor wetenschappelijk onderzoek is mogelijk dankzij hersendonatie na overlijden. Daar is de Nederlandse Hersenbank (NHB) al sinds 1985 in gespecialiseerd.
De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) is onderdeel van de NHB. NHB-Psy wil graag mensen met een psychische aandoening, onder wie mensen met OCD, maar zeker ook hun familieleden, informeren over het bestaan van de NHB en de mogelijkheid tot hersendonatie na overlijden.

Door meer bekendheid te geven aan deze vorm van hersenonderzoek hopen wij dat meer mensen begrijpen waarom hersendonatie belangrijk is om het onderzoek naar OCD een stap verder te helpen en hopen we dat mensen hieraan willen bijdragen door te registreren als hersendonor bij de NHB.

Verslag lezingen 6 september 2017 en resultaten NHB-Psy

Op 6 september 2017 organiseerde de NHB-Psy een middag met lezingen van Saskia Palmen en Menno Oosterhoff met een rondleiding. Dit om de verenigingen te bedanken voor hun steun en te laten zien wat het hersendonor programma na vijf jaar heeft opgeleverd, zie daarvoor ook deze PDF. Het verslag van de lezingen is te lezen in deze PDF.

Informatie en contactgevens

Wilt u meer informatie over NHB-Psy en de mogelijkheid om hersendonor te worden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op: per mail naar info@hersenbank.nl, telefonisch op nummer 020 566 5499 of neem een kijkje op NHB-Psy waar ook een korte film over hersendonatie staat. Wij informeren u graag verder.