Hoarding is de Engelse benaming voor een verschijnsel wat nog geen officiële Nederlandse vertaling heeft. Mogelijk dat het in de DSM-5 verzameldwang of verzamelzucht gaat heten. 

Eerder was het niet opgenomen in de DSM en er is dan ook nog veel onbekend. Het is aannemelijk dat deze aandoening een verzamelnaam is voor minstens drie verschillende problemen, namelijk:

  1. ADD, ofwel een stoornis in het executieve functioneren. Dus een probleem in overzicht houden en zodoende omkomen in de rommel. Dit wordt ook wel squalor genoemd.
  2. Stereotype interesse, zoals ook gezien wordt bij Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Een interesse die in intensiteit en/of aard ongewoon is.
  3. Een vorm van OCD waarbij er sprake kan zijn van een ziekelijke angst dingen weg te doen of een abnormale neiging tot compleetheid of mogelijkheden willen benutten.

Hoarding leidt soms tot een onvoorstelbare puinhoop en vervuiling in de woning (zie deze foto’s) en dat is voor televisiemakers boeiend. Programma’s als Mijn leven in puin of Help, mijn man heeft een hobby maken daar gebruik van.