Bij homoseksuele OCD, ook wel h-OCD en seksuele oriëntatie OCD (so-OCD) genoemd, is er sprake van obsessieve twijfel over de (homo)seksuele geaardheid: “Ben ik niet homoseksueel?” Bij homoseksuelen is de twijfel: “Ben ik niet hetero?” Nogal eens wordt gemeld dat de gedachte opeens uit het niets naar boven kwam. Men weet dan nog wanneer en waar.

Behalve de twijfel, is er ook een obsessieve angst dat je niet onder ogen wilt zien dat je homo bent.
Het gaat hier niet om de onzekerheid die in de beginfase kan optreden voordat iemand zijn homoseksuele geaardheid duidelijk heeft. Bij h-OCD is de obsessieve twijfel het probleem en niet de seksuele geaardheid.

Kenmerken

Er zijn nog een aantal kenmerken die naar voren kunnen (!) komen. Er staat nadrukkelijk “kunnen” want de afwezigheid van deze kenmerken betekent niet dat het dus geen h-OCD zou kunnen zijn.

  • De minste aanleiding is voldoende om weer te gaan twijfelen.
  • Nog precies herinneren waar en wanneer de gedachte voor het eerst bij je opkwam. Vaak was dat niet naar aanleiding van een homoseksueel gevoel.
  • Vermijden van mensen van hetzelfde geslacht. Genegenheid voelen voor iemand van hetzelfde geslacht kan angst op roepen. Maar genegenheid voelen is niet hetzelfde als homoseksueel zijn. Ook als er wel seksueel gekleurde gevoelens zijn, wil dat nog niet zeggen dat je dus homoseksueel bent. Homoseksueel ben je pas, als seksuele aantrekkingskracht voor iemand van hetzelfde geslacht overheerst. Heteroseksualiteit is niet de volstrekte afwezigheid van homoseksuele gevoelens.
  • Ook andere dwangklachten hebben (gehad).
  • Afname van heteroseksuele verlangen en gevoelens, omdat steeds gecontroleerd moet worden of deze wel voldoende aanwezig zijn.
  • Angst kan seksuele opwinding geven. Het is belangrijk te weten dat seksuele opwinding dus niet bewijzend is voor seksuele verlangens maar ook door angst kan worden veroorzaakt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld een erectie krijgen in de aanwezigheid van andere mannen, puur uit angst om opgewonden te raken.
  • Het hebben van indringende voorstellingen van of gedachten aan homoseksueel gedrag kan heel goed onderdeel uitmaken van h-OCD. Het hebben van voorstellingen betekent niet dat het verlangens zijn. Het komt bij OCD veel voor dat je juist moet denken aan dingen die je niet wilt.
  • Mensen met h-OCD wijzen homoseksualiteit op zich meestal niet af. Zij hebben alleen het gevoel, dat ze het bij zichzelf onder ogen zouden moeten zien. Waar het om gaat, is dat iemand het gevoel heeft iets te moeten wat hem/haar wezensvreemd is. Dat komt ook voor bij andere vormen van dwangproblematiek.

Wat helpt?

Voor de behandeling is van belang, dat iemand leert de onzekerheid te verdragen. Zoeken naar zekerheid neemt de twijfel niet weg, maar maakt die alleen maar groter. Om die reden heeft experimenteren met homoseksuele contacten ook geen zin en werkt het zelfs averechts. Wegduwen van de twijfel helpt ook niet. Het is beter de twijfel te laten bestaan zonder te proberen zekerheid te krijgen. Dat is erg moeilijk en vaak zal professionele hulp nodig zijn. Het is belangrijk, dat een eventuele partner op de hoogte is. Deze zal zo nodig bij de behandeling worden betrokken.
Erover vertellen aan anderen kan ook helpen, maar iemand moet wel zover zijn en het is van groot belang dat die ander het verschil tussen h-OCD en homoseksualiteit begrijpt.

Gesloten subforum Homoseksuele OCD

Mensen schamen zich vaak voor hun dwanghandelingen en -gedachten.  Toch kan het helpen om je dwang te herkennen, te leren hoe je er mee om kunt gaan en om te zien dat je niet de enige bent. Op het OCD Forum hebben we een gesloten subforum geopend voor mensen met Homoseksuele OCD. Voor meer informatie over de groep en hoe je je kunt aanmelden, zie deze pagina.