Neuromodulatie

Neuromodulatie betekent het beïnvloeden van de hersenen door andere prikkels dan chemische (medicatie, drugs) of psychologische namelijk elektrische of magnetische prikkels of door neurofeedback. Met dit laatste leer je hersenprocessen te beïnvloeden doordat deze zichtbaar worden gemaakt. 

Het uitschakelen van het hersengebiedje werd vroeger gedaan door het permanent uit te schakelen. Dat gebeurt nog wel, door een operatie maar ook wel door radioactieve straling of ultrasound geluidsgolven van alle kanten te laten samenkomen op dat bepaalde gebiedje: Gamma-knife chirurgie en Focused Ultrasound chirurgie. Deze methoden zijn nog zeer experimenteel.

Tegenwoordig wordt gekozen voor stimulatie door magnetische velden, experimentele behandelingen wanneer alle ander behandelingen tekortschieten. Voor de dwangstoornis zijn dat Deep Brain Stimulation (DBS) en repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS).

Vormen van neuromodulatie

Deep Brain Stimulation (DBS)2017-12-26T15:42:08+02:00

Mensen met een dwangstoornis worden behandeld met Cognitieve Gedragstherapie en medicatie. Zeker 10% heeft daar geen baat bij en houdt ernstige klachten.

De richtlijn schrijft voor dat bij deze mensen de mogelijkheid van diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, DBS) moet worden overwogen. In de praktijk gebeurt dit vaak niet door onbekendheid met DBS, door drempelvrees of een onjuist beeld van de risico’s. Meer informatie

repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)2017-09-26T15:54:41+02:00

TMS, ook wel rTMS, betekent repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie. Transcranieel betekent “door het hoofd heen”.
Bij deze behandeling wordt er een sterke elektromagneet op het hoofd geplaatst waarna vervolgens heel kort een magnetisch veld wordt opgewekt in de magneetspoel. Je merkt dat als een klein tikje op het hoofd. Een dergelijke korte magnetische “puls” heeft invloed op de eronder gelegen hersenen. Gedurende een bepaalde tijd wordt een groot aantal pulsen achter elkaar gegeven, vandaar dat gesproken wordt van repetitief (herhaald). Meer informatie

2017-09-26T15:54:38+02:00