Obsessies dat de (ongeboren) baby iets overkomt. Perinatale OCD wordt ook postnatale, maternal, postpartum OCD genoemd. Maternal is een minder juiste benaming want het doet geen recht aan het feit dat het ook bij vaders kan voorkomen. Het kan meerdere vormen aannemen die betrekking hebben op de rol van de moeder of vader. 

  • Het kan een obsessieve bezorgdheid zijn over of de (ongeboren) baby niet iets ergs overkomt buiten je schuld.
  • Het kan een obsessief verantwoordelijkheidsgevoel zijn. Voortdurend bang zijn dat de baby iets overkomt doordat je iets per ongeluk of door nalatigheid fout doet.
  • Het kan obsessieve indringende gedachten (intrusies) betreffen over vreselijke dingen, meestal agressief of seksueel van aard, die je je baby opzettelijk zou kunnen aandoen.
  • En daarnaast kan er (een verergering van) OCD zijn, die niet op de baby is gericht. Bijvoorbeeld toename van smetvrees of dwangmatige ordelijkheid.

Deze vorm van OCD wordt afgekort als p-OCD. Dat is verwarrend want deze afkorting wordt ook gebruikt voor pedoseksuele OCD. Dat zijn obsessies omtrent pedoseksualiteit maar dat is dus iets anders. Er is wel enige overlap: indringende gedachten over seksuele handelingen met je kind kunnen pedoseksuele OCD en postnatale OCD genoemd worden. Maar meestal wordt hiervoor de laatste benaming gebruikt.

Lees het vertaalde artikel Postpartum en perinatale OCD.

Gesloten subforum Nare Voorstellingen OCD

Mensen schamen zich vaak voor hun dwanghandelingen en -gedachten.  Toch kan het helpen om je dwang te herkennen, te leren hoe je er mee om kunt gaan en om te zien dat je niet de enige bent. Op het OCD Forum hebben we een gesloten subforum geopend voor mensen met nare voorstellingen zoals Perinatale OCD. Voor meer informatie over de groep en hoe je je kunt aanmelden, zie deze pagina.