Bij relatie OCD, ook wel r-OCD, is er sprake van dwangproblematiek rondom de partner.

  • Meestal wordt ermee bedoeld dat er een obsessieve kwellende twijfel is over de eigen gevoelens betreffende de partner. Vind ik hem/haar wel leuk genoeg, mooi genoeg, hou ik wel van hem/haar. De pogingen om deze onrust weg te nemen (de her-stellende dwanghandelingen) kunnen allerlei vormen hebben: piekeren, voortdurend gevoelens checken, bevestiging zoeken, informeren bij anderen hoe die hun partner beleven etc. Het kan, zoals alle dwang, behoorlijk kwellend zijn en het vraagt ook van de partner dat deze het dwangmatige ervan inziet.
  • Ook kan er sprake zijn van obsessief twijfelen aan de gevoelens van de partner voor jezelf en compulsief steeds bevestiging vragen of de ander controleren (obsessieve jaloezie).
  • Een andere vorm is geen enkele tekortkoming van de partner kunnen accepteren. Compulsief op alle slakken zout leggen.

Het betrekken van de partner bij dwanghandelingen komt ook veel voor, maar valt niet onder r-OCD.