TMS, ook wel rTMS, betekent repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie. Transcranieel betekent “door het hoofd heen”.
Bij deze behandeling wordt er een sterke elektromagneet op het hoofd geplaatst waarna vervolgens heel kort een magnetisch veld wordt opgewekt in de magneetspoel. Je merkt dat als een klein tikje op het hoofd. Een dergelijke korte magnetische “puls” heeft invloed op de eronder gelegen hersenen. Gedurende een bepaalde tijd wordt een groot aantal pulsen achter elkaar gegeven, vandaar dat gesproken wordt van repetitief (herhaald).

Het idee is dat op deze manier bepaalde hersencircuits gestimuleerd of geremd worden. Vaak wordt in zo’n behandelcontact ook een aanvullende andere behandeling gegeven zoals Cognitieve Gedragstherapie.
Of een combinatie met gedragstherapie beter werkt dan TMS alleen is niet bekend, maar vooralsnog lijkt dat wel de voorkeur te hebben. De ruimte die ontstaat door een vermindering van dwangmatigheid, die de TMS behandeling eventueel oplevert, kan dan wellicht optimaal worden benut.

Het gaat vaak om 2 of 3 behandelingen per week. Na tien zittingen is wel te zeggen of het aanslaat of niet. Als het wel aanslaat, zijn er meestal 25 tot 30 zittingen totaal nodig. Op de website van Brainclinics vind je een video en een brochure waarin wordt uitgelegd hoe het precies in zijn werk gaat.

De methode wordt toegepast bij een aantal psychische aandoeningen zoals depressie en de dwangstoornis. Het bestaat nu ongeveer 20 jaar en er wordt steeds meer over bekend.

Andere vormen van magnetische stimulatie

  • microTMS of transcranial Pulsed ElectroMagnetic Fields (PEMF)
    Hierbij worden kleine magneetjes gebruikt met de sterkte van koelkastmagneetjes, die samen een magnetisch veld creëren. Deze magneetjes zijn wel duizend keer minder sterk dan bij de gewone TMS.
  • transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
    Hierbij word van buitenaf een hersengebied met een zwak stroompje gestimuleerd en niet met een magnetische puls. Zie mediabibliotheek internet.

Wat is de stand van zaken betreffende rTMS bij OCD?

In dit rapport van 2014 van Europese experts waarin ze aangeven wat er tot dan toe bekend is over de werkzaamheid bij diverse aandoeningen, wordt gezegd dat er voor OCD meer onderzoek nodig is.

Daarna is er alweer meer onderzoek gedaan. In onderstaande twee artikelen wordt een overzicht gegeven van alle onderzoeken tot nu toe:

Samengevat kun je zeggen dat het veelbelovend is en dat er weinig bijwerkingen zijn, maar dat verder onderzoek nodig is om precies te weten hoe groot het effect is, hoe lang het effect aanhoudt, waar je het beste kunt stimuleren etc.
Op dit moment wordt dat onderzoek in Nederland nog niet gedaan. Zodra hierin verandering komt dan laten we dat weten.

Als je daar niet op wilt wachten en je wilt het proberen dan is er een probleem: TMS wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraars. Ook niet bij depressie waarvan de werkzaamheid al veel beter is aangetoond. Het wordt dan ook nauwelijks aangeboden in Nederland en je zult (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. Er zijn initiatieven om te proberen alsnog vergoeding voor elkaar te krijgen.
Soms wordt een deel wel vanuit de aanvullende verzekering vergoed dus het is raadzaam om bij dit bij je verzekeraar na te vragen.

Vragen over een TMS behandeling kun je ons altijd stellen. We hebben geen belangen behalve dat we iedereen een zo goed mogelijke behandeling gunnen.