De website Dwang.eu en het bijbehorende OCD Netwerk is op geheel vrijwillige basis tot stand gekomen en opgebouwd. Stichting Dwangstoornis is opgericht om m.b.v. fondsenwerving en subsidieaanvragen doelen te realiseren (zie nieuws) zoals ontmoetingsdagen, vrijwilligersbijeenkomsten, reiskosten en kosten voor de informatieverstrekking. Andere doelen zoals een consortium voor professionals zijn te lezen op de pagina OCD Netwerk en in het beleidsplan.

We zijn blij met alle giften, groot of klein.

Steun ons met een sociaal aandeel. Mail naar wil@dwang.eu met het bedrag waarvoor je een aandeel wil kopen. Je ontvangt het aandeel op naam per mail, na het overmaken op bankrekening NL 72 TRIO 0391 0333 87 t.n.v. Stichting Dwangstoornis o.v.v. Sociaal Aandeel.

Een voorbeeld van een sociaal aandeel:

Je kunt ook rechtstreeks doneren via bankrekening NL 72 TRIO 0391 0333 87 t.n.v. Stichting Dwangstoornis.

Nieuws subsidieaanvraag zomer 2017

Het krijgen van 100 donateurs voor 1 september is gelukt. Iedereen van harte dank daarvoor. Maar inmiddels is ook duidelijk geworden dat VWS strenge regels hanteert en geen nieuwe stichtingen toelaat. Ze willen dat je dan samenwerking zoekt met de bestaande verenigingen. In ons geval is dat de ADF en daarmee hebben we al samenwerking. Recent hebben we nog overleg gehad over de vraag hoe we dat zouden kunnen uitbreiden.

Het subsidiebeleid verandert overigens in 2019. Voor nu betekent dat we geen subsidie kunnen aanvragen. Dat betekent niet dat we de binnengekregen donaties niet nuttig kunnen gebruiken. Als je het overgemaakte geld teruggestort wil hebben aangezien de subsidieaanvraag de reden was voor de donaties, hoef je alleen even een mailtje te sturen aan info@dwang.eu. Iedereen nogmaals bedankt voor de steun.