Vrijwilligers

Vrijwilligers2017-12-30T16:49:38+02:00

Dankzij de hulp van vrijwilligers kunnen de doelen van Stichting Dwangstoornis worden gerealiseerd. Deze bijdragen zijn dus van grote betekenis. Om hiermee verder te gaan, is hulp altijd welkom. Dat mag op structurele basis, maar dat hoeft niet. Ook eenmalige of incidentele hulp is van belang. Je bepaalt zelf wat, wanneer, hoe vaak want alles telt mee.

Als je regionaal of landelijk wil helpen, vermeld dan je woonplaats zodat we netwerkers desgewenst met elkaar kunnen verbinden. Draag je graag online bij, maar wil je anoniem blijven? Vermeld dit in de mail, dan houden we de e-mailgegevens intern.

Voor vrijwilligers is er een gesloten subforum op het OCD Forum om elkaar te ontmoeten en ideeën te overleggen.

Onderstaande voorbeelden geven een beeld van de vrijwilligerstaken, maar andere ideeën zijn ook van harte welkom. Overigens kun je ook helpen door anderen te informeren over het bestaan van de stichting en dat iedereen welkom is om mee te doen en/of –denken.

Heb je vragen en/of interesse, mail naar vrijwilligers@dwang.eu.

Voorbeelden van activiteiten

Schrijf een blog2018-01-23T14:48:08+02:00

Ervaringsverhalen en deskundigenblogs vormen een belangrijk aanbod van deze website. Blogs geven inzicht, bieden herkenning en maken de persoonlijke ervaringen voor anderen invoelbaar. Ben je patiënt of naaste en heb je interesse of vragen, mail dan de redacteur via redactie@dwang.eu. Ook als je anoniem wil blijven of onder een pseudoniem wil schrijven, is je verhaal van harte welkom. Blogs van deskundigen en researchers zijn ook erg welkom.

Toelichting: een blog is ongeveer 600 tot 1000 woorden lang. Neem van tevoren even contact op over welk thema je wil schrijven. Nadat we je tekst hebben ontvangen, hoor je wanneer je blog ongeveer gepubliceerd kan worden. De redacteur legt eventuele tekstvoorstellen aan je voor. Je ontvangt de link zodra het gepubliceerd is.

Werk mee aan interviews2017-12-29T19:24:50+02:00

Soms worden er voor radio, tv, kranten en tijdschriften één of meerdere mensen gezocht om hun ervaringen te vertellen. Journalisten hebben meestal weinig tijd om iemand te vinden en daarom hebben we een interne medialijst opgesteld met mensen die aangegeven hebben daar graag aan meewerken.

Als je bereid bent je ervaringen te vertellen voor de media, mail dan naar info@dwang.eu. Dat geldt ook voor ouders, familieleden en deskundigen die mee willen werken. Je kunt er ook bij vermelden aan welke soort media je wel of juist niet wil meewerken en of je anoniem wil blijven etc.

Beschikbare locaties2017-12-26T14:40:51+02:00

Voor bijeenkomsten van Dwang.eu en om de lotgenotengroepen van de ADF stichting te ondersteunen, vragen we hulp bij het vinden van goedkope of gratis locaties. Weet je een ruimte die voor deze doeleinden gebruikt mag worden, mail ons dan graag naast het adres ook extra gegevens zoals beschikbare data, maximaal aantal personen en eventuele kosten.

Informatie zoeken2017-12-26T14:09:56+02:00

Toelichting: veel vormen van Dwang zijn nog relatief onbekend in Nederland, je kunt denken aan Spartanisme, Squalor, R-OCD, H-OCD en Perinatal OCD (zie ABC). Op Engelse en Amerikaanse websites is vaak meer te vinden. Je kunt informatie zoeken van een vorm van Dwang die je interesseert. Als het Engelstalig is, zullen de vertalers van Dwang.eu het eerst vertalen.
De informatie kan worden gebruikt om webpagina’s te verbeteren of toe te voegen aan de mediabibliotheek.

Mailcontactpersonen2017-12-26T14:09:41+02:00

Toelichting: patiënten en professionals kunnen als contactpersoon vragen van patiënten en naasten per mail beantwoorden. Op de pagina Stel een vraag komt een korte beschrijving te staan en het mailadres dat je van ons krijgt. Als je een blog voor de website wil schrijven, wordt de link er ook aan toegevoegd. Je kunt ook contactpersoon zijn onder een pseudoniem. Voor eventuele vragen over een mailwisseling kun je altijd contact opnemen met de coördinator contactpersonen.
Mensen lopen soms erg lang met schaamte voor en vragen over hun problemen rond, een (eerste) stap naar de mailcontactpersonen kan een groot verschil maken.

Vertalen2017-12-26T14:10:42+02:00

Toelichting: het gaat om het vertalen van artikelen en brochures van Engels naar Nederlands en pagina’s en blogs van Dwang.eu vertalen van Nederlands naar Engels. Het materiaal verschijnt op de website.
Omdat veel informatie nog niet beschikbaar is in het Nederlands, is ook dit een erg waardevolle activiteit.

Fondsenwerving2017-12-26T14:11:46+02:00

Toelichting: om vrijwilligersbijeenkomsten, bijeenkomsten voor professionals, ontmoetings- en themadagen te kunnen financieren, hebben we hulp nodig. Dit kan door het aanvragen van subsidies of het aanschrijven van organisaties die kunnen helpen. We zoeken nog een coördinator fondsenwerving maar ondersteuners zijn ook van harte welkom.

e-Health en apps2017-12-26T14:13:04+02:00

Toelichting: denk mee over nieuwe ondersteuningsvormen voor dwangproblematiek zoals e-Health en mobiele apps. Ken je al vergelijkbare websites en apps die je geschikt vindt? Waar zou behoefte aan zijn t.a.v. OCSS en welke inhoud en vormen zouden daarvoor geschikt zijn?

Voorlichting en psycho-educatie (sprekers)2017-12-26T14:56:11+02:00

Toelichting: spreken op middelbare scholen, MBO, HBO of WO of bij instellingen en organisaties is een belangrijke manier van bijdragen aan de bekendheid en herkenning van OCD. Op de pagina Sprekers kun je jezelf introduceren. Je kunt ook helpen door zo nu en dan de sprekers onder de aandacht te brengen m.b.v. social media of scholen en organisaties per mail hierover te informeren.

Themabijeenkomsten2017-12-26T14:28:55+02:00

Toelichting: soms is er behoefte aan een bijeenkomst voor mensen met een specifieke vorm van dwang zoals Homoseksuele OCD of intrusies. Het organiseren van zo’n bijeenkomst bestaat uit het maken van een plan en wat ervoor nodig is zoals het bijhouden van aanmeldingen van deelnemers en begeleiders, het opzetten van een programma en zoeken van een locatie en financiën. Bij al deze onderdelen kunnen we hulp vragen van de coördinator fondsenwerving en andere vrijwilligers ter ondersteuning. Let op: maak geen onkosten voordat je overlegd hebt met de stichting.

Lotgenotengroepen ADF stichting begeleiden2018-03-17T12:25:29+02:00

Toelichting: voor de lotgenotengroepen door het hele land worden regelmatig begeleiders gezocht. Luister naar dit radio-interview met voormalig lotgenotenbegeleider Ineke van Rijnbach. Meer informatie en het mailadres is te vinden op deze pagina van de ADF stichting.

Regionale, provinciale of landelijke ontmoetingsdagen2017-12-26T14:19:32+02:00

Toelichting: help mee met de organisatie van ontmoetingsdagen. Voor regionale en provinciale bijeenkomsten kun je een plan maken en wat ervoor nodig is zoals het bijhouden van aanmeldingen van deelnemers en begeleiders, het opzetten van een programma en zoeken van een locatie en financiën. De coördinator fondsenwerving en andere vrijwilligers kunnen bij alle onderdelen ondersteuning bieden. Let op: maak geen onkosten voordat je overlegd hebt met de stichting.
Ook hulp bij het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen kunnen we goed gebruiken.