Wat is de aard van de onrust?

 • Angstig
 • Walging
 • Onbestemd, onvolledigheid

NB. Bij de onbestemde onrust kan secundair angst optreden. “Als ik de handeling niet uitvoer dan gebeurt er een ongeluk, iets ergs”. Dit is vaak weinig specifiek.

Welke dwanghandelingen zijn er met als doel onrust te verminderen/herstellen?

 • Mentaal en/of uiterlijk zichtbaar
 • Compulsie en/of impulsie, tegen de onrust ingaand of meer ontlading van de onrust
 • Logisch en/of een magisch verband met de obsessie

Welke vermijding (van triggers) is er met als doel om onrust te voorkomen?

Vaak wordt wel uitgebreid geïnformeerd naar obsessies en compulsies maar niet naar vermijding terwijl die ook heel bepalend kan zijn. Bijvoorbeeld:

 • Geen werk meer kunnen doen uit angst voor fouten
 • Vrouwen vermijden uit angst voor lesbische gevoelens
 • Vermijden dingen te gebruiken uit angst dat ze beschadigd raken, dat de orde wordt verstoord
 • Dingen niet aanraken uit angst voor besmetting.
 • Messen vermijden uit angst gewelddadig te worden
 • Bepaalde getallen vermijden
 • Niet op tegelnaden lopen
 • Sociale situaties vermijden
 • Gedachten vermijden

Andere aspecten

 • Ernst van de beperking op diverse levensterreinen, hoeveel tijd is er sprake van obsessies en compulsies?
 • Beginleeftijd?
 • Zijn er ook tics (geweest) in de familie?
 • Hoe sterk is het verstandelijke besef dat het rationeel gezien overbodig/overdreven is?
 • Egosyntoon/-dystoon?
 • Ziektebesef en –inzicht? In hoeverre lukt het om het hoofd koel te houden, om verstandelijk te blijven weten dat het overdreven of onnodig is.
 • Psychotische kenmerken?
 • Zijn er andere dwangverschijnselen (geweest)?
 • Binnen welk cluster vallen de verschijnselen?

Indien angstig/walging, wat is iemands rol ten aanzien van de vreselijke dingen?

 • Opzettelijk veroorzaken
 • Per ongeluk veroorzaken
 • Het overkomt je