Met de naam Dwangstoornis (Obsessieve-Compulsieve Stoornis/Disorder afgekort OCS/OCD) wordt problematiek aangeduid, die onderling zo kan verschillen dat de ene persoon met een Dwangstoornis geen herkenning vindt bij een andere persoon met een andere vorm van de Dwangstoornis. In de voorlichting wordt vooral aandacht besteed aan de meest voorkomende vormen zoals smetvrees en controledwang. Andere vormen zijn veel minder bekend en worden daardoor ook vaker niet herkend.
Daarnaast zijn er stoornissen die verwant zijn aan de Dwangstoornis: de Obsessieve-Compulsieve Spectrum Stoornissen/Disorders (OCSS/OCSD). Sommige daarvan zijn ook officieel als zodanig opgenomen in de DSM-5. Anderen horen alleen informeel tot dit spectrum.

Er is bij OCD altijd sprake van een innerlijke beleving die de rust verstoort (de obsessie), die vraagt om een handeling om de rust weer te herstellen (de compulsie). Dezelfde obsessie kan met verschillende compulsies samengaan en dezelfde compulsie kan bij verschillende obsessies optreden. Er wordt wel gesproken van een Dwangstoornis met alleen maar obsessies, Pure OCD of Obsessions Only OCD. Er zijn dan geen uiterlijke dwanghandelingen, maar meestal zijn er wel degelijk innerlijke (mentale) handelingen die erop gericht zijn de rust te herstellen en ook is er vaak vermijding van datgene wat de obsessieve onrust kan oproepen triggers).

Er is haast geen levensaspect te bedenken waarover geen obsessieve onrust kan ontstaan. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om die veelheid van verschijningsvormen in te delen in subtypes.
In dit overzicht worden eerst de verschillende vormen van de Dwangstoornis gepresenteerd. Drie indelingen worden besproken. Op basis van de aard van de obsessie, op basis van de aard van de compulsie en op basis van factor- en clusteranalyse.
Daarna volgt een bespreking van de stoornissen uit het Dwangstoornissenspectrum.