Libelle besteedde in maart aandacht aan de dwangstoornis en publiceerde dit interview met Wies van Holst Pellekaan. Zij hield haar aandoening jarenlang verborgen maar kon dat uiteindelijk niet meer volhouden. Wies is ook bereikbaar als contactpersoon voor vragen.

Wij danken auteur Margot C. Pol, de redactie van Libelle en Wies voor de toestemming om het gehele interview te publiceren.

Photo credit: NMX14-1-053.jpg via photopin (license)adaptation

Reactie Menno Oosterhoff
Het woord dwangneurose wordt nog veel gebruikt maar is eigenlijk ouderwets.
Ik vermijd het gebruik ervan omdat de gedachte was, dat een neurose het gevolg was van een innerlijk, al dan niet verdrongen conflict. Het is niet aannemelijk dat dit de oorzaak is van een dwangstoornis. Ook behandelingen die erop gericht zijn een dergelijk innerlijk conflict boven water te krijgen en daarna op te lossen zijn niet werkzaam gebleken.