In dit blog beschrijf ik de oprichting van OCDnet, een samenwerkingsverband van ieder die te maken heeft met dwang, dus patiënten en naasten, professionals en wetenschappelijke onderzoekers. OCDnet is ondergebracht bij Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang en Depressie (NedKAD) en heeft de steun van alle betrokkenen. Stichting Dwangstoornis is nu bezig haar activiteiten over te hevelen, deels naar OCDnet en deels naar de ADF Stichting. Op langere termijn is dat beter. OCDnet wordt gedragen door meer partijen. Daar komt bij dat het moeilijk was de continuïteit te waarborgen met uitsluitend vrijwilligers en geen subsidie. Dat we zo ver gekomen zijn is te danken aan hun inzet. We zijn blij dat in OCDnet te kunnen concretiseren en daarnaast bepaalde dingen hebben kunnen overhevelen naar de ADF. Ik verwacht dat OCDnet een belangrijke rol zal gaan spelen in het behalen van de doelstellingen: betere herkenning en behandeling van dwang. Ik dank jullie voor het vertrouwen in en de belangstelling voor onze stichting.

Menno Oosterhoff