Wie zijn wij?

Onze stichting bestaat uit een groep van betrokken vrijwilligers met verschillende achtergronden: patiënten, betrokkenen, behandelaars en researchers. Gezamenlijk werken we aan een grotere bekendheid van dwangproblematiek, ieder vanuit een eigen rol.

Deze vrijwilligers onderhouden bijvoorbeeld de social media en de website, vertalen artikelen, organiseren thema-dagen en de Dag van de Dwangstoornis, werven fondsen en zijn beschikbaar als contactpersoon voor vragen. Anderen helpen op structurele basis maar sommigen doen dat incidenteel of eenmalig en ook dat zijn belangrijke bijdragen voor de stichting. Zie voor mijn informatie over de vrijwilligerstaken op de pagina Vrijwilligers.

Hoe kwam deze website tot stand?

Menno Oosterhoff, (kinder- en jeugd)psychiater nam het initiatief tot deze website om te zorgen voor meer bekendheid van de dwangstoornis in al zijn verschijningsvormen en informatie te geven over behandelmethoden, behandelaars en centra in Nederland en Vlaanderen en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Hij heeft zelf een dwangstoornis vanaf zijn 17e jaar en schreef het boek Vals Alarm waarin hij de problematiek uitvoerig beschrijft vanuit de klinische praktijk als psychiater maar ook vanuit het perspectief als patiënt. Lees meer over het boek op deze pagina.

Stichtingsgegevens

Naam instelling ANBI Stichting Dwangstoornis
RSIN/Fiscaalnummer 8555.21.806
KvK-nummer 64100200
Bankrekeningnummer NL 72 TRIO 0391 0333 87
Postadres G.N. Schutterlaan 20, 9797 PC Thesinge
E-mailadres info@dwang.eu
Telefoonnummer 06-20708160
 • In brede zin kennis over de dwangstoornis en daaraan verwante stoornissen (OCSS) verspreiden en daardoor herkenning en behandeling te verbeteren.
 • Onderhouden van een toegankelijke website met informatie en kennis- en ervaringsuitwisselingen voor patiënten, naasten, behandelaars, onderzoekers en geïnteresseerden.
 • verder uitbouwen van het OCD Netwerk.
 • Verrichten van hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In brede zin kennis over dwangstoornis en daaraan verwante stoornissen (OCSS) verspreiden en daardoor herkenning en behandeling te verbeteren:

 • Samenwerken met onder andere de Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting, Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) en OCD Forum.
 • Uitbouwen van een landelijk netwerk van professionals, onderzoekers, patiënten en direct betrokkenen bij OCSS.
 • Samenwerking zoeken en onderhouden met relevante organisaties en beroepsverenigingen.
 • Organiseren van ontmoetingsdagen voor alle betrokkenen.
 • Maken van een gezamenlijk diagnostiekprotocol, behandelprotocol en algemene voorlichting.
 • Organiseren van basiscursus diagnostiek en behandeling van OCSS, informatie verspreiden over bestaande cursussen en opleidingen.
 • Ontwikkelen van e-intervisie, e-consultatie.
 • Ontwikkelen van e-learning via de website.
 • Ontwikkelen van e-health voor diagnostiek, psycho-educatie en behandeling van OCSS.
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek over OCSS, o.a. door OCSS- fund en recruteren van potentiële deelnemers aan onderzoek via de website.
 • Voorzitter
  Drs. Kit Vanmechelen
  Psychiater
 • Secretaris
  Mw. Wil Moggré
  Ervaringdeskundig ouder
 • Penningmeester
  Drs. Mark-Peter Steenhuis
  Psycholoog
 • Bestuurslid
  Drs. Menno Oosterhoff
  Psychiater
 • Bestuurslid
  Drs. Leonieke Vet
  Klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut
Geen vacatiegelden, alle bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.
Onkosten en reiskosten worden zo mogelijk vergoed.

Bestuursvergaderingen: