Stichting Dwangstoornis

INDEX

 

 

NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Dwangstoornis

 

GEGEVENS

RSIN/Fiscaalnummer
8555.21.806

KvK-nummer
64100200

Bankrekeningnummer
NL 72 TRIO 0391 0333 87

Postadres
G.N. Schutterlaan 20, 9797 PC Thesinge

E-mailadres
info@dwang.eu

LID WORDEN

www.dwang.eu/lid-worden-en-doneren/

DOELSTELLING

 • in brede zin kennis over de dwangstoornis en daaraan verwante stoornissen (OCSS) verspreiden en daardoor herkenning en behandeling te verbeteren;
 • onderhouden van een toegankelijke website met informatie en kennis- en ervaringsuitwisselingen voor patiënten, naasten, behandelaars, onderzoekers en geïnteresseerden;
 • verder uitbouwen van het OCD Netwerk;
 • verrichten van hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

BELEIDSPLAN

In brede zin kennis over dwangstoornis en daaraan verwante stoornissen (OCSS) verspreiden en daardoor herkenning en behandeling te verbeteren:

 • samenwerken met onder andere de Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting, Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) en OCD Forum;
 • uitbouwen van een landelijk netwerk van professionals, onderzoekers, patiënten en direct betrokkenen bij OCSS;
 • samenwerking zoeken en onderhouden met relevante organisaties en beroepsverenigingen;
 • organiseren van ontmoetingsdagen voor alle betrokkenen;
 • maken van een gezamenlijk diagnostiekprotocol, behandelprotocol en algemene voorlichting;
 • organiseren van basiscursus diagnostiek en behandeling van OCSS, informatie verspreiden over bestaande cursussen en opleidingen;
 • ontwikkelen van e-intervisie, e-consultatie;
 • ontwikkelen van e-learning via de website;
 • ontwikkelen van e-health voor diagnostiek, psycho-educatie en behandeling van OCSS;
 • stimuleren van wetenschappelijk onderzoek over OCSS, o.a. door OCSS- fund en recruteren van potentiële deelnemers aan onderzoek via de website.

 

BESTUURDERS

Voorzitter
Drs. Kit Vanmechelen
Psychiater

Secretaris
Mw.W.Moggré
Ervaringdeskundig ouder

Penningmeester
Drs. Mark-Peter Steenhuis
Psycholoog

Bestuurslid
Drs. Menno Oosterhoff
Psychiater

Bestuurslid
Drs. Leonieke Vet
Klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut

 

ADVIESRAAD

Mw. Karoline Esser-Wansink
Ervaringsdeskundige

Dr. Martijn Figee
Psychiater en onderzoeker AMC

Dr. Wim Gorissen
Directeur Effectiviteit en Vakmanschap Nederlands Jeugdinstituut

Mw. Maaike van der Linden-Kamphuis
Ervaringsdeskundige ADF stichting

Dhr. George Moggré
Ouder van een kind met OCD

Prof. dr. Patricia van Oppen
Hoogleraar psychotherapie in de psychiatrie en hoofd academische werkplaats depressie VUmc/GGZ inGeest

 

BELONINGSBELEID

Geen vacatiegelden, alle bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.
Onkosten en reiskosten worden zo mogelijk vergoed.

 

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN MET FINANCIËLE VERANTWOORDING

Oprichten van de website Dwang.eu met de volgende onderdelen:

 • deskundige informatie;
 • overzicht van behandelcentra;
 • dagelijkse updates via Twitter, Facebook, YouTube en Pinterest
 • deelnemen aan één van de besloten OCD Facebookgroepen: patiënten of familieleden;
 • aanbod van video, audio, blogs en boeken;
 • mogelijkheid om per email, social media en telefoon vragen te stellen aan behandelaars en ervaringsdeskundigen;
 • OCD Netwerk voor professionals met inmiddels 500 leden;
 • nieuwsbrieven met ontwikkelingen rondom OCSS en onderhouden van de mailinglist van inmiddels 2000 abonnees;
 • research en oproepen voor deelnemers voor onderzoek;
 • samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD), Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, OCD forum en Vlaamse Vereniging Angst en Dwang (VVAD).
 • global partner van International OCD Foundation (IOCDF);
 • ondersteund door het Comité van Aanbeveling.

Alle activiteiten zijn tot de oprichting van de stichting op vrijwillige basis en zonder budget tot stand gekomen.