Mw. Karoline Esser-Wansink
Ervaringsdeskundige

Dr. Martijn Figee
Psychiater en onderzoeker AMC

Dr. Wim Gorissen
Directeur Effectiviteit en Vakmanschap Nederlands Jeugdinstituut

Mw. Maaike van der Linden-Kamphuis
Ervaringsdeskundige ADF stichting

Dhr. George Moggré
Ouder van een kind met OCD

Prof. dr. Patricia van Oppen
Hoogleraar psychotherapie in de psychiatrie en hoofd academische werkplaats depressie VUmc/GGZ inGeest