Drs. Marjan ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz

Em. prof. dr. Else de Haan
Emeritus hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij Kinderen en Adolescenten en onderzoeker bij de Bascule

Em. prof. dr. Herman van Praag
Emeritus hoogleraar Psychiatrie Universiteit van Maastricht en lid KNAW