Waar kan ik terecht

In dit gedeelte kun je zoeken naar hulpverlening specifiek voor dwang(gerelateerde) problematiek. Er zijn drie lijsten:

Je kunt zoeken op locatie, beroepsgroep, doelgroep en problematiek.

Graag benadrukken we voor Nederland het volgende:
De regels voor vergoeding door de zorgverzekeraar zijn zo ingewikkeld geworden dat daarover geen algemene uitspraken kunnen worden gedaan. Het is goed om daar zelf naar te informeren bij de zorgverzekeraar of de behandelaar, zodra je die gevonden hebt. Ook moet rekening gehouden worden met het verplichte eigen risico en een eventueel vrijwillig verhoogd risico voor de totale ziektekosten over een jaar.

En voor België:
In België wordt het honorarium van de psychiater voor het grootste gedeelte terugbetaald door de ziekteverzekering. De voorwaarden voor de gedeeltelijke terugbetaling van de honoraria van klinisch psychologen en orthopedagogen (via de aanvullende verzekering van de mutualiteiten) verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. Het is goed om daar zelf naar te informeren bij de mutualiteit waarbij je bent aangesloten of bij de behandelaar, zodra je die gevonden hebt. Hou er rekening mee dat doorgaans slechts een beperkt gedeelte van het honorarium van klinisch psychologen of orthopedagogen wordt terugbetaald en vaak alleen voor behandelingen van kinderen en adolescenten.